《声律启蒙》(卷下)十五咸(3?(全文完)

正见神传文化编辑小组


【正见网2009年09月15日】

【原文】

guān duì dài ,mào duì shān ,yì gěng duì yán chán 。
冠对带,帽对衫,议箝对言谗。
xíng zhōu duì yù mǎ ,sú bì duì mín yán 。
行舟对御马,俗弊对民次。
shǔ qiě shuò ,tù duō chán ,shǐ cè duì shū jiān 。
鼠且硕,兔多s矗?凡岫允榧辍?br>sài chéng wén zòu jiǎo ,jiāng pǔ rèn guī fān。
塞城闻奏角,江浦认归帆。
hé shuǐ yì yuán xíng mǐ mǐ ,tài shān wàn rèn shì yán yán 。
河水一源形弥弥,泰山万仞势岩岩。
zhèng wèi wǔ gōng, fù zī yī ér měi dé ;
郑为武公,赋缁衣而美德;
zhōu yīn xiàng bó ,gē bèi jǐn yǐ shāng chán 。
周因巷伯,歌贝锦以伤谗。

ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄟ? ㄉㄞ? ,ㄇㄠ? ㄉㄨㄟ? ㄕㄢ ,ㄧ? ㄍㄥˇ ㄉㄨㄟ? ㄧㄢ? ㄔㄢ? 。
冠对带,帽对衫,议箝对言谗。
ㄒㄧㄥ? ㄓㄡ ㄉㄨㄟ? ㄩ? ㄇㄚˇ ,ㄙㄨ? ㄅㄧ? ㄉㄨㄟ? ㄇㄧㄣ? ㄧㄢ? 。
行舟对御马,俗弊对民次。
ㄕㄨˇ ㄑㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ? ,ㄊㄨ? ㄉㄨㄛ ㄔㄢ? ,ㄕˇ ㄘㄜ? ㄉㄨㄟ? ㄕㄨ ㄐㄧㄢ 。
鼠且硕,兔多s矗?凡岫允榧辍?br>ㄙㄞ? ㄔㄥ? ㄨㄣ? ㄗㄡ? ㄐㄧㄠˇ ,ㄐㄧㄤ ㄆㄨˇ ㄖㄣ? ㄍㄨㄟ ㄈㄢ? 。
塞城闻奏角,江浦认归帆。
ㄏㄜ? ㄕㄨㄟˇ ㄧ? ㄩㄢ? ㄒㄧㄥ? ㄇㄧˇ ㄇㄧˇ ,ㄊㄞ? ㄕㄢ ㄨㄢ? ㄖㄣ? ㄕ? ㄧㄢ? ㄧㄢ? 。
河水一源形弥弥,泰山万仞势岩岩。
ㄓㄥ? ㄨㄟ? ㄨˇ ㄍㄨㄥ, ㄈㄨ? ㄗ ㄧ ㄦ? ㄇㄟˇ ㄉㄜ? ;
郑为武公,赋缁衣而美德;
ㄓㄡ ㄧㄣ ㄒㄧㄤ? ㄅㄛ? ,ㄍㄜ ㄅㄟ? ㄐㄧㄣˇ ㄧˇ ㄕㄤ ㄔㄢ? 。
周因巷伯,歌贝锦以伤谗。

【注释】

(1)议箝:议论正直,不轻易附和他人。
(2)民次:民众有不同的意见。次,同岩,参差不齐,此指意见不同。
(3)硕:大。
(4)s矗悍蚀蟆?br>(5)塞城闻奏角:从范仲淹的词《渔家傲》演变而来。“塞下秋来风景异, 衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。”(译:秋天时塞外的风景无限凄清,雁儿要飞去衡阳过冬,没有意思要留下。四周风沙吹起,夹着号角声,层层起伏的山峦中,只见夕阳西下,孤烟一缕,荒城似乎被紧紧地关闭起来。)
(6)江浦认归帆:从温庭筠的《梦江南》变化而来。“梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠,肠断白苹洲。”(译:很早梳洗完后,一人独自登上临江的高楼,倚楼向远方眺望。只可惜眼看江上千帆过尽,都不见伊人的身影。太阳已西斜,只剩含情脉脉的夕阳余晖映着悠悠流水,这个当时与他分别的白苹洲,令人睹目而愁肠断。)
(7)弥弥:水势盛大。
(8)岩岩:山势高峻之貌。
(9)郑为武公,赋缁衣而美德:春秋时代,郑桓公、郑武公相继为周王室司徒,尽忠职守,因而周人敬爱,作《缁衣》以称颂其德。
(10)周因巷伯,歌贝锦以伤谗:巷伯是阉人,周幽王时遭谗而受宫刑,于是作《巷伯》,诗中说“萋兮斐兮,成是贝锦。 彼谮人者,亦已大甚。”(一点点小花纹却被说成贝形锦缎,那诬陷他人者也未免欺人太甚了。)后来,贝锦指故意编造,使人遭罪。巷伯,宦官。巷,此指宫中小道。
(11)本段韵脚有:衫、谗、岩、s础⒓辍⒎?⒉鳌#ㄏ淘涎横n、ㄢ韵。)

【故事分享】

周公-忠臣的典范

周武王驾崩之时,成王年少,于是周公替成王摄政。成王长大后,周公便还政于成王,并且谨慎恭敬的侍奉,唯恐犯下错误。不过,由于周公的权力大,成王又刚刚掌握政权,有人说了周公的坏话,成王就对周公产生了疑心。

为了表明忠贞不二之心,周公写了一首诗,表示对周室与成王的忠贞,也告诫散布流言的人“无毁我室”。

成王读了诗,还是不十分相信,周公只好逃亡到了楚国。由于成王怀疑忠心的周公,引发了天怒。当年的秋天,庄稼成熟还未收成的时候,天空突然刮起大风,并且雷电交加,田里的庄稼全被吹倒,大树也都被连根拔起,全国上下人心惶惶。

成王却认为天发怒是因天下人事关系的异常所致。制造流言的人此时又在成王耳边说:“天变是警告您要防止周公篡权,否则,怎会如此严重?”于是,成王决定打开宫廷中收藏文书的金匮,希望能从中找到对付周公篡权的方法。

但是在金匮中,成王却意外的看到了周公的一个祈祷文。原来,当成王年幼时,生了一场重病,当时周公就剪切自己的指甲,沉入河中,并向神祷告说:“成王现在年幼尚未能自主,冒犯神的是我个人,如果神要惩罚,就请惩罚我吧。”后来,成王果然痊愈。

看了册文,成王才知道周公对王室的忠诚,是毋庸置疑的。于是,他请回周公,并且诚恳的说:“你尽心尽力,我却年幼无知,听信流言错怪你,才引起了天怒,请叔父您原谅我。”

中国传统文化里讲“忠”,意即对君主要尽忠,周公就是儒家忠臣的典范。他恪守臣道,忠心耿耿的辅佐周王室,这种忠君尊王的精神,足以成为古代人臣的典范。

【佳句欣赏】

无所从来何有相;
得成于忍不生心。

大肚能容天下难容之事;
开颜便笑世间可笑之人。

(全文完)

添加新评论

今日头版

文明新见

文明新见专题